Vyhľadávanie

 


Veľkoobchod Kúpeľne & Sanita

Podmienky veľkoobchodého odberu

•   veľkoodberateľ musí byť zaregistrovaný v Obchodnom registri

•   veľkoodber je potrebnési najprv dohodnúť s naším obchodníkom

•   prvých 5 odberov sa platí na vopred na predfaktúru, potom môže veľkoodberateľ požiadať o platbu na faktúru

•   pri žiadosti o veľkoobchodný odber je vždy potrebné uviesť zoznam dopytovaného tovaru, aby sme mohli vystaviť cenovú ponuku