V tomto obchode práve nakupuje: 1 Zákazník
15 Veľkoodberatelia
 


Obchodné podmienky

Preambula k službám

 

Služby

 • Bezplatný rozvoz tovaru zabezpečujeme do celého Slovenska pri objednávkach nad 400 € a do 40 kg.
 • Expresné vybavenie záruky. Zabezpečujeme pre vás rýchlejší záručný servis ako ten, na ktorý ste boli doteraz zvyknutí. Dôvod sa dozviete TU .

Ceny

 • Aj maloobchodní, koncoví zákazníci od nás nakupujú za ceny veľkoobchodné.

Na čo si treba dať pozor

 • 90% našich nových zákazníkov, si pred kúpou tovaru cez náš e-shop, ide tovar obzrieť a odskúšať k priateľom, k rodine, ktorá už produkt vlastní alebo idú obzrieť do konkurenčného kúpeľňového štúdia. Nenakupujte od nás skôr, ako si želaný tovar neprezriete na vlastné oči alebo kým sa neporadíte s našim obchodníkom. Na našej infolinke alebo cez email sme vám denne k dispozícii.

Kvalita

 • Cez internet predávame tovar z tých istých veľkoskladov z ktorých nakupujú aj kúpeľňové štúdiá. Kúpou tovaru cez internet si môžete dovoliť tovar vyššej kvality za nižžšie ceny ako v bežnom kúpeľňovom štúdiu.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY 

úplné znenie 

 

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti medzi predávajúcim:

 

EUROSTORES s.r.o. , Hodžova 22, 921 01 Piešťany 1

IČO: 44433476

DIČ: SK2022696478

zapísaná v obchodnom registri na registračnom súde v Trnave, vložka22673/T

 

 

kupujúcim - zákazníkom obchodu www.kupelne-sanita.sk.

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

 • Kupujúci po potvrdení internetovej objednávky akceptuje tieto obchodné podmienky. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú pre obe strany záväzné.
 • Po odoslaní objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar a službu zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke.
 • Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať len tovar v bezporuchovom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platnými na území Slovenskej republiky. Obrázky uvedené na stránke majú ilustračný charakter. 

 

2. Spôsob platby

 

Platbu možno vykonať

 

1) Bankovým prevodom

 

 • cez internetbanking na náš účet - IBAN SK62 8330 0000 0028 0041 1675
 • použitím online platby - IBAN SK62 8330 0000 0028 0041 1675
 • osobne v banke zadaním príkazu na úhradu platby na ten istý účet vo Fio banke - IBAN SK62 8330 0000 0028 0041 1675

 

2) V hotovosti

 

 • vkladom hotovosti v banke na účet 2800411675 / 8330
 • po objednní tovaru je kupujúcemu zaslaná na e-mail elektronická proforma faktúra s platobným príkazom, tento možno uhradiť v pobočkách bánk uvedených vo faktúre
 • na dobierku - platbou kuriérovi pri prevzatí tovaru
 

 

3. Doručenie tovaru

 

Spôsob a ceny prepravy sú uvedené na stránke predajcu v sekcii Doprava. Predávajúci si účtuje iba cenu dopravy. Balné a prepravu poskytuje pri väčších nákupoch ZDARMA.  Minimálna cena nákupu pri ktorej je bezplatná preprava je stanovená v aktuálnom cenníku prepravy. Tovar bude zákazníkovi doručený v čo najkratšom čase. Štandardná dodacia doba je 2-4 dni. Termín dodania môže byť spresnený pri potvrdzovaní objednávky predávajúcim.

 

Expresné doručenie

 

Po dohode je možné dodať tovar aj expresne do 48h od objednania. O odoslaní tovaru bude kupujúc iinformovaný automatizovaným systémom na e-mail. K oneskorenému dodaniu tovaru môže prísť ak sa tovar nenachádza v žiadnom veľkosklade na Slovensku!

 

Prevzatie tovaru zákazníkom

 

Tovar z jednej objednávky môže byť v špeciálnych prípadoch dodávaný aj naviac krát v prípade, že tovar prichádza z rôznych veľkoskladov. V tomto prípade je o tejto skutočnosti informovaný zákazník telefonicky alebo emailom.

 

Pri preberaní zásielky - ešte pred podpísaním prevzatia tovaru - je odporúčame skontrolovať najskôr obal , potom pred kuriérom si tovar rozbaliť a skontrolovať jeho stav. Pokiaľ zákazník zistí akékoľvek poškodenie vplyvom prepravy, je potrebné spísať s kuriérom protokol o poškodení zásielky! Zákazník by si mal skontrolovať, či sa obsah zásielky zhoduje s objednaným tovarom a či žiadna zo súčastí nechýba a až potom podpísať potvrdenie o prijatí.

V prípade nedodržania tohto ustanovenia nemôže byť ďalšia reklamácia uznaná. Pokiaľ je pri preberaní zjavné poškodenie obalu zásielky, zákazník zásielku neprevezme a bezodkladne informuje predajcu. Všetky balíky sú doručované kuriérskou spoločnosťou ako krehký tovar a sú poistené proti poškodeniu pri preprave. Dodatočné odhalenie prípadného poškodenia tovaru prepravou nebude možné uznať!

 

4. Odstúpenie od objednávky

 

4.1) Zo strany zákazníka

 

Kupujúcemu sú po objednaní tovaru zaslané písomne na e-mailovú adresu informácie v akom stave je jeho objednávka, pričom ide o následnosť stavov:

1. prijatá objednávka

2. spracovaná obj. - Zákazník obdrží na email elektronickú proforma faktúru / faktúru.

3. expedovaná 

◦ Pri stornovaní objednávky môže predávajúci zákazníkovi účtovať storno poplatok, pokiaľ bol tovar objednávaný na zakázku pre zákazníka.

 

 

4.2) Zo strany predávajúceho

 

Po dohode so zákazníkom môže predávajúci od objednávky odstúpiť, prípadne ju modifikovať, ak

◦ sa výrazne zmenila cena tovaru od výrobcu

◦ tovar sa už nedodáva, alebo sa uviedla na trh jeho nová verzia

 

 

5. Vrátenie tovaru

 

Podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa má maloobchodný zákazník nárok na vrátenie tovaru do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu. Tento bod obchodných podmienok platí len pre koncového zákazníka - fyzické osoby nepodnikateľov. 

Podmienky vrátenia peňazí 

 

 • Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a všetkých ďalších príloh, ktoré s ním boli doručené - doporučujeme pri rozbaľovaní tovaru nepoškodiť obal výrobcu, aby sa tak predišlo komplikáciam pri prípadnej reklamácii a vrátení tovaru) 
 • Tovar je potrebné zaslať späť s dokladom o kúpe.
 • Tovar, ktorý chce kupujúci vrátiť, nezasiela predávajúcemu na dobierku, pretože dobierkové balíky od zákazníkov predajca nepreberá. Tovar treba zaslať riadne zabalený, poštovým balíkom alebo kuriérom. Zákazníkovi odporúčame poistiť balík proti rozbitiu! Predajca nenesie zodpovednosť za rozbitý vrátený tovar vplyvom prepravy od zákazníka. Predajca poisťuje všetok tovar zasielajúci smerom k zákazníkovi. V prípade mechanického poškodenia vracaného tovaru si zákazník uplatňuje nárok na odškodné od dopravcu. Mechanicky poškodený tovar ani výrobca ani predajca nepreväzme a v takomto prípade nárok na vrátenie peňazí zaniká.
 • V prípade záujmu o osobného doručenie tovaru je potrebná predchádzajúca dohoda s predajcom.

Postup vrátenia tovaru:

 

Pred odoslaním tovaru zákazník musí oboznámiť písomne predávajúceho. Prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady (nakoľko vracaný tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný).Kupujúcemu v súvislosti s uplatnením práva odstúpenie od zmluvy vznikajú výdavky, ktoré zahŕňajú priame náklady spojené s vrátením tovaru.

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok predajca vráti peniaze zákazníkovi najneskôr do 14 dní od prevzatia vráteného tovaru.

Ak je kupujúcim fyzická osoba podnikateľprávnická osoba (spol. s r. o. ,a.s. a iná právnická forma s prideleným obchodným IČO), odstúpiť od zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.

 

6. Záruka

 

Všetky predávané produkty sú vysokej kvality a majú platné certifikáty spĺňajúce technické normy EÚ.

Na tovar sa vzťahuje záručná doba minimálne 24 mesiacov odo dňa predaja výrobku alebo minimálne 12 mesiacov v prípade predaja právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi. Viacerí výrobcovia poskytujú dlhšiu záruku ako je minimálna. Rozhodujúca je doba uvádzaná výrobcom.

Predávajúci nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za možné škody spôsobené zakúpeným výrobkom, za neodbornú inštaláciu výrobku ani jeho kvalitu. V prípade havárie kupujúci bezodkladne kontaktuje servisné stredisko výrobcu.

 

Záručné podmienky

 

a) Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, vzniknuté v priebehu záručnej doby, chybou výroby alebo použitých materiálov a platí len v prípade, ak bol výrobokl používaný v súlade s návodom na obsluhu a príslušnými bezpečnostnými predpismi,

b) záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku spôsobené neodbornou manipuláciou alebo opotrebovaním materiálu. Pri neodbornej montáži alebo nesprávnym ošetrovaním či údržbou výrobku záruka rovnako zaniká. Pred prvým použitím výrobku je kupujúci povinný preštudovať si návod na obsluhu a záručné podmienky. Kratšiu životnosť výrobku nie je teda možné považovať za vadu.

c) výrobok musí byť odovzdaný do záručnej opravy spolu s kópiou dokladu o kúpe.

 

Záručný servis vykonáva výrobca uvedený v záručnom liste. Pri zistení závady sa zákazník obráti na autorizovaný servis výrobcu, ktorého kontakt je uvedený v záručnom liste alebo na stránkach predajcu v kategórii Záruka v časti Zoznam záručných stredísk.

Oprávnenosť reklamácie posudzuje autorizovaný servis výrobcu, nie predajca.

 

7. Zľavové karty

Držitelia zľavovej karty Karta Piešťanca majú nárok na tvorbu individuálnej cenovej ponuky s veľkoobchodnými zľavami 5 – 40%. Pre ostatných zákazníkov platí klasická maloobchodná cena uvedená na internete.

Minimálna výška veľkoobchodného nákupu je 100€.

Cenové ponuky

Záujemci o nákup väčšieho objemu tovaru získavajú individuálne zľavy na základe cenových ponúk, ktoré potenciálnym zákazníkom na želanie vypracuje obchodník predajcu. Ceny z cenových ponúk sú konečné a nie je možné na ne uplatňovať ďalšiu zľavu.

Platnosť zľavovej karty

Platnosť zľavovej karty zákazníkovi overí obchodník len pri osobnej návšteve v našej predajni. Zľavovú kartu nie je možné používať na diaľku ani pri nákupe cez internet.

 

(c) 2010 EUROSTORES s.r.o. - Kupelne-Sanita.sk